zpět
Množství soli ve 100 l láku
zobrazit příklad výpočtu
skrýt příklad výpočtu

Zadání:
Při nástřiku 60 % je koncentrace soli v díle ve výši 2 %. Kolik množství soli (kg) bude ve 100 l láku?

Řešení:
1 kg / 100 x 2 % = 0,02 kg
0,02 kg x 160 kg díla = 3,2 kg DSS => 60 l láku => 3,2 kg / 60 l x 100 l = 5,33 kg