zpět
Maximální % možného nástřiku
zobrazit příklad výpočtu
skrýt příklad výpočtu

Zadání:
Jak vysoký nástřik mohu použít při výrobě kvalitní šunky vařené v polyamidu, aby výsledný obsah masa byl 92 %?

Řešení:
(100 - 92) / 92 x 100 = 8,69