zpět
Množství jiné látky ve 100 l láku
zobrazit příklad výpočtu
skrýt příklad výpočtu

Zadání:
Dávkování aroma je 3 g/kg díla. Jaké bude dávkování tohoto aroma na 100 kg láku při nástřiku 40 %?

Řešení:
0,003 kg x 140 kg díla = 0,42 kg => 40 l láku => 0,42 kg / 40 l x 100 l = 1,05 kg